Raporty giełdowe

Raport Kwartalny za I kwartał 2022 r.

Kwartalny | EBI | 13/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Q1_2022_16.05.2022.pdf

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 rok

Bieżący | EBI | 11/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 opublikowanego w dniu 31 stycznia 2022 roku Zarząd spółki New Tech Venture S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego (jednostkowego i skonsolidowanego) za I kwartał 2022 roku („Raport”) na dzień 16 maja 2022 r.
Pierwotna data publikacji tego Raportu była ustalona na dzień 11 maja 2022 roku.
Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 6/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. _”Spółka”_ informuje, że otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 50% głosów przez akcjonariusza Spółki – spółkę BRAS S.A.
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie_BRAS_SA.pdf

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2021 rok

Roczny | EBI | 10/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2021 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE ZA 2021.pdf

GK NTV sprawozdanie z działalności 2021.pdf

2021 iA SBR UoR bez zastrzeżeń SSF_GK_NTV_SA-sig.pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2021.pdf

NTV_WYBRANE DANE_EUR.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GK NEW TECH VENTURE.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO GK NTV 2021.pdf

Jednostkowy raport roczny Spółki New Tech Venture S.A. za 2021 rok

Roczny | EBI | 9/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2021 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV-JEDNOSTKOWE ZA 2021.pdf

GK NTV sprawozdanie z działalności 2021.pdf

2021 New Tech Venture iA SBR UoR bez zastrzeżeń JSF-sig.pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2021.pdf

NTV_WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE_EURO.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NEW TECH VENTURE.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV 2021.pdf

Zbycie akcji spółki zależnej Emitenta

Bieżący | ESPI | 5/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zbył wszystkie posiadane przez Emitenta akcje jego spółki zależnej United D.A.G. _SL_ Limited z siedzibą w Sierra Leone _”Akcje United D.A.G.”_ do osoby fizycznej za łączną kwotę 1000,00 zł.
Decyzja o sprzedaży Akcji United D.A.G. jest konsekwencją modyfikacji strategii biznesowej Emitenta, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku.

 

Zbycie akcji spółki zależnej Emitenta

Bieżący | ESPI | 4/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zbył wszystkie posiadane przez Emitenta akcje jego spółki zależnej: Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Bioerg”_, tj. 6.375.000 akcji na okaziciela serii E oraz 82.333.249 akcji na okaziciela serii F _”Akcje Bioerg”_. Akcje Bioerg zostały sprzedane do spółki Marvest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną kwotę 200.000,00 zł.
Sprzedaż Bioerg jest konsekwencją modyfikacji strategii biznesowej Emitenta, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku.

 

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2021 rok

Bieżący | EBI | 8/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 opublikowanego w dniu 31 stycznia 2022 roku Zarząd spółki pod New Tech Venture S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2021 rok („Raport”) na dzień 21 marca 2022 r.
Pierwotna data publikacji tego Raportu była ustalona na dzień 18 marca 2022 roku.
Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 3/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. _”Spółka”_ informuje, że otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 5% głosów przez akcjonariusza Spółki – spółkę Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie_CCASI_SA_o_zwiekszeniu_udzialu_w_NTV.pdf

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 2/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. _”Spółka”_ informuje, że otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 50% głosów przez akcjonariusza Spółki – spółkę Bras S.A.
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie_BRAS_o_zwiekszeniu_udzialu_w_NTV.pdf

 

Scroll to top