Struktura akcjonariatu

Nazwa Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany
Bras SA 3 770 125 (36,39%) 3 770 125 (36,39%) 2020-06-25
Free float 63,61%
Scroll to top