Raport roczny Spółki za 2023 r.

Roczny | EBI | 4/2024
Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje raport roczny Spółki za 2023 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2023_JEDNOSTKOWE_NTV połączony.pdf

NTV sprawozdanie z działalności 2023_f.pdf

NTV opinia sprawozdanie z badania 2023.pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2023.pdf

wybrane dane finansowe.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NEW TECH VENTURE_2023.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV 2023.pdf

SF-JIN SF NTV 2023F.xml

SF-JIN SF NTV 2023F.xml.XAdES

Scroll to top