Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 12:00 w  Kancelarii Notarialnej Artur Kozak, Agnieszka Lisowska, Klaudia Kozyra s.c., w Warszawie (01-031), pod adresem: ul. al. Jana Pawła II 61C/lok 4

Załączniki:

Scroll to top