Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się 24 czerwca 2024 r. na godz. 11:30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

Załączniki:

Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 12:00 w  Kancelarii Notarialnej Artur Kozak, Agnieszka Lisowska, Klaudia Kozyra s.c., w Warszawie (01-031), pod adresem: ul. al. Jana Pawła II 61C/lok 4

Załączniki:

Scroll to top