Podstawowe informacje

Nazwa spółki: New Tech Venture SA
Sektor: reklama i marketing
EKD: stosunki międzyludzkie i komunikacja
Liczba akcji: 41 444 500
Animator rynku: BDM SA
Audytor: IAudit sp. z o.o.
NIP: 5213603831
KRS: 0000389467
REGON: 14294311900000
Kontakt dla inwestorów: office@ntvsa.pl
Scroll to top