Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał za 2024 r.

Bieżący | EBI | 6/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego o numerze 1/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu za I kwartał 2024 r. z dnia 14 maja 2024 r. na dzień 15 maja 2024 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Scroll to top