Kategoria: Raporty okresowe

Raport Kwartalny za I kwartał 2024 r.

Kwartalny | EBI | 7/2024

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Q1_2024_fin.pdf

Raport roczny Spółki za 2023 r.

Roczny | EBI | 4/2024
Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje raport roczny Spółki za 2023 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2023_JEDNOSTKOWE_NTV połączony.pdf

NTV sprawozdanie z działalności 2023_f.pdf

NTV opinia sprawozdanie z badania 2023.pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2023.pdf

wybrane dane finansowe.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NEW TECH VENTURE_2023.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV 2023.pdf

SF-JIN SF NTV 2023F.xml

SF-JIN SF NTV 2023F.xml.XAdES

Raport Kwartalny za III kwartał 2023 r.

Kwartalny | EBI | 13/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Q3_2023.pdf

Raport Kwartalny za II kwartał 2023 r.

Kwartalny | EBI | 11/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Q2_2023.pdf

Raport Kwartalny za I kwartał 2023 r.

Kwartalny | EBI | 9/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Q1_2023.pdf

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2022 rok

Roczny | EBI | 5/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2022 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2022_SKONSOLIDOWANE_DO_PUBLIKACJI.pdf

GK NTV sprawozdanie z działalności 2022 (1).pdf

2022 iA SBR UoR SSF NTV-sig.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV 2022 (1) (1).pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2022 (1) (1).pdf

NTV_WYBRANE DANE_SKON_2022_EURO.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GK NEW TECH VENTURE_2022 (2).pdf

Jednostkowy raport roczny Spółki New Tech Venture S.A. za 2022 rok

Roczny | EBI | 4/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2022 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2022_JEDNOSTKOWE_DO_PUBLIKACJI.pdf

GK NTV sprawozdanie z działalności 2022 (1).pdf

2022 iA SBR UoR JSF NTV-sig.pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2022 (1).pdf

NTV_WYBRANE DANE JEDN_2022_EURO.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NEW TECH VENTURE_2022_JEDN (1).pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV 2022 (1).pdf

Raport Kwartalny za III kwartał 2022 r.

Kwartalny | EBI | 25/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta
za III kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Q3_2022.pdf

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2022 r.

Kwartalny | EBI | 24/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku Jednostkowy i Skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Q2_2022 .pdf

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2022 r.

Bieżący | EBI | 23/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku Jednostkowy i Skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Q2_2022 .pdf

Scroll to top