Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję

Bieżący | EBI | 10/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 24 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki członków Rady Nadzorczej Spółki na jej nowa trzyletnią kadencję w osobach: Pani Natalia Gołębiowska, Pan Maciej Pawluk, Pan Michał Krzyżanowski, Pan Wojciech Krzyżanowski, Pan Krzysztof Moszkiewicz.
Życiorysy powołanych na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki Emitent przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna: §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO stanowią załącznik do niniejszego raportu oraz § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Życiorys_N.Golebiowska.pdf

NTV_zyciorys_M_Pawluk.pdf

NTV_zyciorys_W.Krzyżanowski.pdf

NTV_Życiorys Michał Krzyżanowski.pdf

NTV_zyciorys_K.Moszkiewicz.pdf

Scroll to top