Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 24 czerwca 2024 roku

Bieżący | ESPI | 2/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2024 roku _”ZWZ”_:
Harish Panati:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 50 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 50 000
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 0,12%.

 

Scroll to top