Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023

Bieżący | EBI | 3/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023 z dnia 18 marca 2024 roku na dzień 20 marca 2024 roku.

Powodem zmiany terminu raportu rocznego jest konieczność zakończenia badania roku 2023 przez firmę audytorską.

Pozostałe terminy raportów okresowych nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Scroll to top