Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2024 r.

Bieżący | EBI | 9/2024

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2024 r. w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”).
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad ani nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Treść uchwał.pdf

Scroll to top