Władze spółki

Piotr Klomfas

Prezes Zarządu

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Od lat dziewięćdziesiątych związany z obrotem papierów wartościowych. Licencjonowany makler. Wieloletni kierownik w Domu Inwestycyjnym BRE Bank (aktualnie mBank) w Bydgoszczy. Posiada bogate doświadczenie w zarządzeniu podmiotami gospodarczymi.

Michał
Krzyżanowski

Członek Rady Nadzorczej

Przewodniczący RN

cv

Maciej
Pawluk

Członek Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący RN

cv

Natalia Gołębiowska

Członek Rady Nadzorczej

Sekretarz RN

cv

Wojciech
Krzyżanowski

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Moszkiewicz

Członek Rady Nadzorczej
Scroll to top