Kategoria: Raporty okresowe

Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2020 r.

Kwartalny | EBI | 4/2020

Spółka United S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

UNITED Q1_2020.pdf

Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej United

Roczny | EBI | 3/2020
Zarząd Spółki United S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej United S.A. za 2019 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE GK UNITED S.A..pdf

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU UNITED S.A..pdf

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA GK UNITED S.A..pdf

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO DO OPINII UNITED 2020.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE GK UNITED S.A.pdf

OŚWIADCZENIE 1 UNITED 2020- GK.pdf

OŚWIADCZENIE 2 UNITED 2020- GK.pdf

LIST DO AKCJONARIUSZY UNITED 2020.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO 2020.pdf

Jednostkowy raport roczny Spółki United S.A. za 2019 rok

Roczny | EBI | 2/2020

Zarząd Spółki United S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2019 rok wraz z załącznikami.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE UNITED S.A. ZA 2019 R..pdf

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA PO BADANIU UNITED S.A..pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE UNITED S.A. PRZELICZONE NA EURO.pdf

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO DO OPINII UNITED 2020.pdf

OŚWIADCZENIE 1 UNITED 2020- JEDNOSTKOWE.pdf

OŚWIADCZENIE 2 UNITED 2020 – JEDNOSTKOWE.pdf

LIST DO AKCJONARIUSZY UNITED 2020.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO 2020.pdf

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku

Raport Kwartalny | EBI | 13/2019
Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

UNITED Q3_2019.pdf

Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki United S.A. za II kwartał 2019 r.

Kwartalny 11/2019

Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

UNITED Q2_2019.pdf

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy spółki United S.A. za I kwartał 2019 roku

Kwartalny | EBI | 5/2019
Zarząd Spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

UNITED Q1_2019.pdf

Skonsolidowany raport roczny Spółki United za 2018 rok

Roczny | EBI | 4/2019

Zarząd Spółki United S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki United S.A. za 2018 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ UNITED ZA 2018

OPINIA BIEGŁEGO DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ UNITED S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ UNITED S.A. 2018

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ UNITED WS. IAUDIT

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ UNITED W PRZELICZENIU NA EURO- 2018

Jednostkowy raport roczny United S.A. za 2018 rok

Roczny | EBI | 3/2019

 

Zarząd Spółki United S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2018 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE UNITED S.A. ZA 2018

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UNITED S.A. ZA 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU UNITED S.A.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WS. IAUDIT

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE W PRZELICZENIU NA EURO- UNITED S.A.

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO- UNITED

LIST DO AKCJONARIUSZY

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I RN DO OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA UNITED S.A.

Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki United S.A. za III kwartał 2018 r.

Kwartalny 11/2018

Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Spółki za III kwartał 2018 roku.

Continue Reading

Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za II kwartał 2018 roku

Raport kwartalny 10/2018

Zarząd United S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki za II kwartał 2018 roku.

Continue Reading

Scroll to top