Raport Kwartalny za III kwartał 2023 r.

Kwartalny | EBI | 13/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Q3_2023.pdf

Scroll to top