Jednostkowy raport roczny Spółki New Tech Venture S.A. za 2022 rok

Roczny | EBI | 4/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2022 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2022_JEDNOSTKOWE_DO_PUBLIKACJI.pdf

GK NTV sprawozdanie z działalności 2022 (1).pdf

2022 iA SBR UoR JSF NTV-sig.pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2022 (1).pdf

NTV_WYBRANE DANE JEDN_2022_EURO.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NEW TECH VENTURE_2022_JEDN (1).pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV 2022 (1).pdf

Scroll to top