Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2022 rok

Roczny | EBI | 5/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2022 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2022_SKONSOLIDOWANE_DO_PUBLIKACJI.pdf

GK NTV sprawozdanie z działalności 2022 (1).pdf

2022 iA SBR UoR SSF NTV-sig.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV 2022 (1) (1).pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2022 (1) (1).pdf

NTV_WYBRANE DANE_SKON_2022_EURO.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GK NEW TECH VENTURE_2022 (2).pdf

Scroll to top