Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2020 r.

EBI | 13/2020

Zarząd Spółki United S.A. („dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku Jednostkowy i Skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 60 pkt 1 ust 1) i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przesz emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

UNITED Q2_2020.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top