Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2021 r.

Kwartalny | EBI | 12/2021

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku Jednostkowy i Skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2021 roku.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Q2_2021.pdf

Scroll to top