Archiwum raportów

Archiwum raportów spółki United SA.

30/09/2016
10:35 załącznik UNITED SA (16/2016) Zmiany w Statucie Spółki.
29/09/2016
12:27 United sprzedał 5,55 mln akcji Bioergu za łączną kwotę 2,78 mln zł
11:49 UNITED SA (7/2016) Zawarcie umowy sprzedaży akcji Bioerg S.A.
26/09/2016
17:55 UNITED SA (6/2016) Zamiar zmniejszenia udziałów w spółce Bioerg S.A.
12/08/2016
11:55 załącznik UNITED SA (15/2016) Raport okresowy za II kwartał 2016 r.
22/07/2016
13:14 UNITED SA (5/2016) Zawarcie istotnych transakcji przez jednostkę zależna od Emitenta
21/07/2016
13:52 UNITED SA (4/2016) Zakończenie negocjacji i określenie warunków transakcji przez jednostkę zalleżną od Emitenta.
19/07/2016
12:58 UNITED SA (3/2016) Zamiar nabycia udziałów w spółce Beta Bio Technology Sp z o.o. przez jednostkę zależną od Emitenta.
01/07/2016
16:53 załącznik UNITED SA Zmiana statutu spółki
16:43 załącznik UNITED SA Korekta raportu nr 12/2016
16:38 UNITED SA Zmiany w Zarządzie Spółki.
30/06/2016
15:37 UNITED SA Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2016 r.
15:20 załącznik UNITED SA Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
14:17 załącznik UNITED SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2016 r.
03/06/2016
18:31 załącznik UNITED SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.06.2016 r.
18:26 załącznik UNITED SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.06.2016 r.
18:08 UNITED SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.06.2016 r.
02/06/2016
23:29 załącznik UNITED SA Raport roczny Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
31/05/2016
17:35 UNITED SA Zawarcie umowy istotnej.
17:27 UNITED SA Rozwiązanie umowy istotnej dla Emitenta.
30/05/2016
23:00 UNITED SA Korekta raportu bieżącego Emitenta nr 26/2015 – umowa znacząca.
13/05/2016
17:18 załącznik UNITED SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016 r.
12/04/2016
17:30 UNITED SA Podpisanie umowy istotnej dla Spółki.
29/03/2016
17:14 ERG sprzedał akcje Bioergu
12/02/2016
18:02 załącznik UNITED SA Raport kwartalny za IV kwartał 2015 rok.
26/01/2016
14:15 UNITED SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
30/12/2015
22:28 UNITED SA Wybór biegłego rewidenta
30/10/2015
17:31 załącznik UNITED SA Raport okresowy za III kwartał 2015 r.
28/10/2015
12:31 UNITED SA Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku
16/10/2015
17:19 UNITED SA Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
17:18 UNITED SA Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
09/10/2015
17:26 UNITED SA Zmiana adresu siedziby UNITED S.A.
30/09/2015
18:53 UNITED SA Prognoza wyniku finansowego Emitenta na 2015 rok
14/08/2015
17:27 załącznik UNITED SA Raport okresowy za II kwartał 2015 r.
17:22 załącznik UNITED SA Korekta raportu EBI nr 22/2015 – raport Emitenta za I kwartał 2015 roku
17:17 załącznik UNITED SA Korekta raportu EBI nr 5/2015 5 – raport Emitenta za IV kwartał 2014 roku
15/07/2015
12:36 UNITED SA Zawiadomienie w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej
14/07/2015
09:37 UNITED SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ UNITED SA zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku, wznowionego w dniu 7 lipca 2015 r.
08/07/2015
17:05 UNITED SA Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
11:00 UNITED SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
09:17 załącznik UNITED SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki UNITED S.A. wznowione po przerwie w dniu 7 lipca 2015 r.
07/07/2015
09:45 UNITED SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ UNITED SA zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku
01/07/2015
10:35 załącznik UNITED SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
10:27 UNITED SA Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
10:25 załącznik UNITED SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki UNITED S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku
23/06/2015
22:56 załącznik UNITED SA Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej UNITED za rok obrotowy 2014
15/06/2015
20:22 załącznik UNITED SA Jednostkowy raport roczny UNITED S.A. za rok obrotowy 2014
11/06/2015
18:17 UNITED SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego UNITED S.A. oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie
03/06/2015
18:51 załącznik UNITED SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
18:48 załącznik UNITED SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
 

 

03/06/2015

17:13 UNITED SA Porozumienie o potrąceniu wierzytelności
17:11 UNITED SA Objęcie obligacji przez UNITED S.A. – umowa znacząca
17:08 UNITED SA Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej
29/05/2015
10:12 UNITED SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 r.
27/05/2015
19:01 UNITED SA Zawarcie umów przyrzeczonych – sprzedaż udziałów spółek zależnych
15/05/2015
18:57 UNITED SA Sprzedaż udziałów spółek zależnych
17:52 załącznik UNITED SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 r.
17:46 UNITED SA Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2014 r.
07/05/2015
18:29 UNITED SA Oferta nabycia całego pakietu udziałów NCF Group Sp. z o.o. oraz akcji spółki NCF S.A.
01/05/2015
14:54 UNITED SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
13:53 UNITED SA Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej
30/04/2015
19:18 UNITED SA Zakończenie subskrypcji akcji Emitenta serii H, I, J, K, L, M, N, O, P
19:13 UNITED SA Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej
24/04/2015
17:47 UNITED SA Zmiana uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
14/04/2015
23:39 UNITED SA Akcjonariusze powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 kwietnia 2015 r.
13/04/2015
18:21 UNITED SA Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej
13:23 UNITED SA Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej
09/04/2015
14:02 załącznik UNITED SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
10:20 NWZ United zdecydowało o skupie akcji własnych za nie więcej niż 7,5 mln zł
09:36 załącznik UNITED SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki UNITED S.A. zwołane na dzień 8 kwietnia 2015 roku
03/04/2015
11:54 UNITED SA Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej
30/03/2015
14:16 United prognozuje 1,97 mln zł zysku netto i 21,45 mln zł przychodów w ’15
14:05 UNITED SA Prognoza finansowa GK UNITED na rok 2015
26/03/2015
17:08 UNITED SA Sprzedaż udziałów spółki zależnej do podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej UNITED
19/03/2015
08:45 UNITED SA Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej
17/03/2015
19:36 UNITED SA Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
15/03/2015
21:20 UNITED SA Sprzedaż udziałów spółki wchodzącej w skład GK UNITED oraz podjęcie decyzji o zamiarze wprowadzenia spółki zależnej do obrotu w ASO na NewConnect
13/03/2015
07:49 NWZ United zdecyduje o skupie akcji własnych za nie więcej niż 7,5 mln zł
12/03/2015
23:04 załącznik UNITED SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 kwietnia 2015 r. wraz z projektami uchwał
23:01 załącznik UNITED SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 kwietnia 2015 r. wraz z projektami uchwał
03/03/2015
17:31 załącznik UNITED SA Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki
24/02/2015
14:53 załącznik UNITED SA Zawieszenie obrotu akcjami UNITED S.A. w związku z ich scaleniem
23/02/2015
19:15 GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki UNITED SA
20/02/2015
09:37 UNITED SA Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji UNITED S.A.
09:35 UNITED SA Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań UNITED S.A.
16/02/2015
19:25 załącznik UNITED SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014r.
13/02/2015
12:56 UNITED SA Rejestracja w KRS nowego adresu Emitenta oraz zmiany Statutu Spółki
03/02/2015
17:15 UNITED SA Szacunkowe przychody ze sprzedaży GK UNITED za 2014 r.
30/01/2015
18:50 GPW: Komunikat (NewConnect)
27/01/2015
15:06 UNITED SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
13/01/2015
16:05 UNITED SA Śmierć Członka Rady Nadzorczej
07/01/2015
17:30 UNITED SA zawiadomienie a trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
17:30 UNITED SA zawiadomienie a trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
17/12/2014
20:52 UNITED SA Zmiana adresu UNITED S.A.
05/12/2014
18:40 GPW: upomnienie spółki UNITED SA
13/11/2014
15:50 UNITED SA akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA
07/11/2014
20:14 załącznik UNITED SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki UNITED S.A. zwołane na dzień 13 października 2014 roku
06/11/2014
18:49 załącznik UNITED SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014r.
31/10/2014
11:21 załącznik UNITED SA Korekta raportu EBI nr 37/2014 oraz 38/2014 – raport Emitenta za II kwartał 2014 roku
11:16 załącznik UNITED SA UNITED SA Korekta raportu EBI nr 17/2014 – raport Emitenta za I kwartał 2014 roku
28/10/2014
10:13 załącznik UNITED SA Korekta raportu EBI nr 37/2014 oraz 38/2014 – raport Emitenta za II kwartał 2014 roku
27/10/2014
10:34 załącznik UNITED SA Korekta raportu EBI nr 17/2014 – raport Emitenta za I kwartał 2014 roku
20/10/2014
09:28 UNITED SA akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 13 października 2014 r.
13/10/2014
17:23 załącznik UNITED SA Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia UNITED S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 13.10.2014 r.
26/09/2014
23:35 UNITED SA Wstrzymanie prac związanych z projektem – United D.A.G. (SL) Limited
17/09/2014
18:03 załącznik UNITED SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 października 2014 r. wraz z projektami uchwał
17:58 załącznik UNITED SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 13 października 2014 r. wraz z projektami uchwał
09/09/2014
10:03 załącznik UNITED SA Korekta raportów nr 32/2014 i 33/2014-raportu rocznego skonsolidowanego GK UNITED i raportu rocznego jednostkowego UNITED S.A. za 2013 rok
02/09/2014
14:07 załącznik UNITED SA Nowa strategia działalności Emitenta
01/09/2014
17:18 załącznik UNITED SA Korekta raportu EBI nr 37/2014 – raport Emitenta za II kwartał 2014 roku
14/08/2014
18:45 załącznik UNITED SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014r.
08/08/2014
18:48 UNITED SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 r.
07/07/2014
09:51 UNITED SA akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA
01/07/2014
10:04 załącznik UNITED SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 r.
16/06/2014
21:27 UNITED SA Wejście instrumentów finansowych Emitenta w skład portfela indeksu NCIndex30
13/06/2014
17:37 załącznik UNITED SA Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej UNITED za rok obrotowy 2013
17:34 załącznik UNITED Jednostkowy raport roczny UNITED S.A. za rok obrotowy 2013
05/06/2014
18:04 UNITED SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%
03/06/2014
22:24 UNITED SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 10%
02/06/2014
18:32 załącznik UNITED SA ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał
18:28 załącznik UNITED SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał
18:13 UNITED SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 r.
26/05/2014
08:30 UNITED SA Informacja w sprawie obecnych zobowiązań Emitenta
22/05/2014
21:12 UNITED SA Porozumienie o potrąceniu wierzytelności
21:10 UNITED SA Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji
21:09 UNITED SA Realizacja istotnej umowy – zbycie obligacji
20/05/2014
12:01 UNITED SA Ubezprzedmiotowienie poręczenia kredytu udzielonego przez Emitenta
19/05/2014
20:55 UNITED SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 r.
18/05/2014
09:44 UNITED SA Porozumienie o potrąceniu wierzytelności
09:42 UNITED SA Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji
09:39 UNITED SA Zawarcie umowy sprzedaży akcji
16/05/2014
20:41 UNITED SA Porozumienie o potrąceniu wierzytelności – zawarcie istotnej umowy
20:38 UNITED SA Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji – zawarcie istotnej umowy
20:36 UNITED SA Zawarcie istotnej umowy
13/05/2014
17:24 załącznik UNITED SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014r.
09/05/2014
08:36 UNITED SA stanowisko zarządu w sprawie wahań kursu akcji spółki
07/05/2014
18:48 UNITED SA realizacja umów o istotnej wartości
07:44 UNITED SA nabycie aktywów o istotnej wartości przez spółkę zależną
07:41 UNITED SA wpisanie do rejestru handlowego spółki United D.A.G. (SL) Limited
28/04/2014
21:23 UNITED SA Zwolnieniu Emitenta z obowiązku posiadania Animatora Rynku
25/04/2014
17:37 UNITED SA Zawiązanie spółki celowej United D.A.G. (SL) Limited
24/04/2014
07:43 UNITED SA zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
15/04/2014
17:38 Inventum TFI zszedł poniżej progu 5 proc. w akcjonariacie spółki United
17:20 załącznik UNITED SA zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%
19/03/2014
18:25 UNITED SA zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
14/03/2014
10:58 UNITED SA oświadczenie zarządu spółki w sprawie spadku kursu akcji
14/02/2014
22:00 załącznik UNITED SA Korekta raportu okresowego 8/2014 z dnia 14.02.2014r. – Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 r.
21:52 UNITED SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 r.
17:52 UNITED SA udzielenie przez emitenta poręczenia kredytu
10/02/2014
17:09 UNITED SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2013 roku
28/01/2014
10:17 załącznik UNITED SA zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 50%
21/01/2014
07:53 załącznik UNITED SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 10%
15/01/2014
15:03 UNITED SA zakończenie współpracy z autoryzowanym doradcą
13:30 UNITED SA Zawarcie istotnej umowy
14/01/2014
13:36 UNITED SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.
13:28 UNITED SA emisja obligacji
13:25 załącznik UNITED SA korekta raportu 32/2013 – zmiany w składzie rady nadzorczej
02/01/2014
12:38 załącznik UNITED SA zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%
31/12/2014
15:10 UNITED SA porozumienie o potrąceniu wierzytelności (zawarcie istotnej umowy)
15:06 UNITED SA zawarcie istotnej umowy – przydział obligacji
15:03 UNITED SA emisja obligacji
15:02 UNITED SA zawarcie istotnej umowy
12:42 załącznik UNITED SA zawiadomienie o zejściu poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce
27/12/2013
16:57 załącznik UNITED SA zawiadomienie o przekroczeniu progu powyżej 22% głosów na WZA
23/12/2013
15:29 załącznik UNITED SA Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 20%
20/12/2013
16:37 UNITED SA akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA
19/12/2013
18:09 załącznik UNITED SA zmiany w składzie rady nadzorczej
10:08 załącznik UNITED SA uchwały podjęte na NWZ w dniu 18 grudnia 2013 r.
17/12/2013
09:16 załącznik UNITED SA zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 5%
22/11/2013
13:43 załącznik UNITED SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 18 grudnia 2013 r. wraz z projektami uchwał
13:33 załącznik UNITED SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 18 grudnia 2013 r. wraz z projektami uchwał
13:13 załącznik UNITED SA Korekta raportu okresowego za III kwartał 2013 r.
18/11/2013
06:05 załącznik UNITED SA zmniejszenie udziału w liczbie głosów poniżej progu 20% – korekta
15/11/2013
16:29 UNITED SA informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
14/11/2013
20:08 załącznik UNITED SA Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 r.
05/11/2013
17:39 United ma 7,13 proc. głosów na walnym DM IDM SA
17:08 UNITED SA nabycie akcji spółki DOM MAKLERSKI IDM SA
25/10/2013
16:39 załącznik UNITED SA zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 20%
16:34 załącznik UNITED SA zawiadomienie o pośrednim zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%
11:08 UNITED SA zmiana udziału w głosach w spółce
10:30 załącznik UNITED SA Korekta zawiadomienia o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 50%
24/10/2013
18:36 UNITED SA zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii E na akcje zwykłe na okaziciela
14:44 załącznik UNITED SA Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 50%
07/10/2013
17:34 GPW: koniec pełnienia funkcji animatora
17:33 GPW: animator dla spółki UNITED S.A.
30/09/2013
14:27 UNITED SA realizacja umów o istotnej wartości
27/09/2013
15:55 UNITED SA Rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej
26/09/2013
14:29 UNITED SA zakup aktywów o znaczącej wartości
14/08/2013
20:12 załącznik UNITED SA Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2013 r.
04/08/2013
19:41 UNITED SA Emisja obligacji przez spółkę zależną
01/07/2013
07:36 załącznik UNITED SA uchwały podjęte na ZWZ 29 czerwca 2013 r.
00:04 UNITED SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2013 r.
18/06/2013
19:26 UNITED SA zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 10%
19:11 UNITED SA zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%
17/06/2013
17:35 UNITED SA informacja zgodnie z dobrymi praktykami spółek notowanych na NewConnect
15/06/2013
23:05 załącznik UNITED SA Opinie wraz z raportami biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych
14/06/2013
23:51 załącznik UNITED SA Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej UNITED S.A. za rok obrotowy 2012
23:22 załącznik UNITED SA Jednostkowy raport roczny UNITED S.A. za rok obrotowy 2012
11/06/2013
19:19 UNITED SA Przekroczenie poziomu 5% w ogólnej liczbie głosów
19:08 UNITED SA – zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 10%
11/06/2013
18:12 UNITED SA – zbycie udziałów w spółce stowarzyszonej
04/06/2013
06:12 załącznik UNITED SA zwołanie ZWZA
29/05/2013
18:25 UNITED SA zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok
15/05/2013
19:11 załącznik UNITED SA Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2013 r.
24/04/2013
10:12 UNITED SA wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F i G
23/04/2013
18:27 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki UNITED
22/04/2013
14:35 UNITED SA wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F i G
19/04/2013
18:59 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki UNITED
10/04/2013
14:32 UNITED SA informacja zgodnie z dobrymi praktykami spółek notowanych na NewConnect”
14:30 UNITED SA emisja obligacji przez spółkę zależną
14/02/2013
17:34 załącznik UNITED SA skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 r.
28/01/2013
18:55 GPW: Komunikat – UNITED SA
13:41 UNITED SA – terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
25/01/2013
14:42 DM IDM SA kupił akcje spółki United; ma ponad 13 proc.
14:27 UNITED SA – przekroczenie 10% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
22/01/2013
16:15 UNITED SA – zmiana udziału w głosach ogółem
17/01/2013
09:47 STOCKINFO SA zmiana adresu strony internetowej
16/01/2013
15:03 załącznik STOCKINFO SA – zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu
10/01/2013
17:00 STOCKINFO SA wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2012
31/12/2013
21:53 załącznik STOCKINFO SA analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności
27/12/2012
16:28 STOCKINFO SA podsumowanie subskrypcji akcji serii G
17/12/2012
17:35 STOCKINFO SA rezygnacja członka rady nadzorczej
27/11/2012
14:39 STOCKINFO SA rezygnacja członka rady nadzorczej
23/11/2012
12:21 STOCKINFO SA zmiana adresu siedziby spółki
12:20 STOCKINFO SA zmiany w składzie zarządu
20/11/2012
13:36 GPW: Uchwała Nr 1165/2012 – STOCKINFO
13:12 STOCKINFO SA uchwała zarząduGPW w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji spółki
19/11/2012
09:03 załącznik STOCKINFO SA uzupełnienie raportu nr 30/2012 uchwały podjęte przez NWZ 16 listopada 2012 r.
18/11/2012
22:52 STOCKINFO SA zmiana w składzie rady nadzorczej
22:52 STOCKINFO SA uchwały podjęte przez NWZA
14/11/2012
22:57 załącznik STOCKINFO SA STOCKINFO SA Raport okresowy za III kwartał 2012 roku
08/11/2012
09:59 STOCKINFO SA zmiana udziału w głosach w spółce
30/10/2012
08:44 STOCKINFO SA zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
19/10/2012
12:01 STOCKINFO SA korekta raportu nr 8/2012 z dnia 19.10.2012 r. dot. zawiadomienia o zmianie udziału w głosach ogółem w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
11:11 STOCKINFO SA zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
18/10/2012
14:55 STOCKINFO SA – zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
16/10/2012
14:27 STOCKINFO SA zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
14:25 załącznik STOCKINFO SA – ogłoszenie o zwołaniu NWZA
13/10/2012
17:13 STOCKINFO SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS
10/10/2012
15:26 STOCKINFO SA KOREKTA raportu nr 24/2012 – informacja dotycząca zamierzonych zmian statutu spółki
15:21 załącznik STOCKINFO SA KOREKTA raportu nr 23/2012 ogłoszenie o zwołaniu NWZ
09/10/2012
13:26 załącznik STOCKINFO SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 6 listopada 2012 r. wraz z projektami uchwał
13:26 STOCKINFO SA informacja dot. zamierzonych zmian statutu spółki
14/09/2012
20:58 STOCKINFO SA podsumowanie subskrypcji
01/09/2012
15:57 STOCKINFO SA zawarcie umowy nabycia 100% udziałów w spółce NCF Group Sp. z o.o. oraz umowy objęcia akcji serii F
14/08/2012
18:15 załącznik STOCKINFO SA Raport okresowy za II kwartał 2012 roku
02/08/2012
10:52 STOCKINFO SA zmiany w składzie rady nadzorczej
10:51 załącznik STOCKINFO SA uchwały podjęte przez NWZ 1 sierpnia 2012 r.
06/07/2012
14:25 załącznik STOCKINFO SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ 1 sierpnia 2012 r. wraz z projektami uchwał
14:22 załącznik STOCKINFO SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 1 sierpnia 2012 r. wraz z projektami uchwał
06/07/2012
11:27 STOCKINFO SA podpisanie listu intencyjnego
02/07/2012
10:05 STOCKINFO SA lista akcjonariuszy
09:10 STOCKINFO SA zmiany w składzie rady nadzorczej
09:04 załącznik STOCKINFO SA uchwały podjęte przez ZWZ 30 czerwca 2012 r.
30/06/2012
23:32 STOCKINFO SA STOCKINFO SA rezygnacja członka rady nadzorczej
15/06/2012
16:13 załącznik STOCKINFO SA raport roczny za rok obrotowy 2011.
10:54 STOCKINFO SA – rezygnacja członka rady nadzorczej
13/06/2012
12:35 STOCKINFO SA rezygnacja członka rady nadzorczej
12:20 STOCKINFO SA wyznaczenie daty przekazania raportu rocznego za 2011 r.
12/06/2012
11:33 STOCKINFO SA zmiany w składzie zarządu
05/06/2012
06:49 załącznik STOCKINFO SA zwołanie ZWZA
16/05/2012
18:25 GPW: Komunikat – STOCKINFO
15/05/2012
22:16 załącznik STOCKINFO SA Raport okresowy za I kwartał 2012 roku
14/05/2012
16:00 KDPW: Otwarcie kont przez DM BDM SA
09:05 STOCKINFO SA wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D
11/05/2012
18:42 GPW: animator dla akcji STOCKINFO
15:38 GPW: pierwszy dzień notowań akcji STOCKINFO
10/05/2012
16:41 KDPW: Rejestracja pw spółki STOCKINFO SA
11:59 STOCKINFO SA harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r.
11:58 STOCKINFO SA wprowadzenie akcji serii A, B, C, D do obrotu na NewConnect
08:47 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji STOCKINFO
24/04/2012
13:19 STOCKINFO SA wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top