Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący | EBI | 17/2021

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Krzyżanowskiego.
Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

Michal_Krzyzanowski_życiorys.pdf

Scroll to top