Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Bieżący | EBI | 18/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Nyznara.
Następnie ZWZ podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Krzyżanowskiego i Macieja Pawluka. Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Emitent przekaże w oddzielnym raporcie bieżącym.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Scroll to top