Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2022 rok NEW TECH VENTURE

Bieżący | EBI | 2/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 opublikowanego w dniu 20 stycznia 2023 roku Zarząd spółki pod New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2022 rok („Raport”) na dzień 21 marca 2023 r.
Pierwotna data publikacji tego Raportu była ustalona na dzień 20 marca 2023 roku.
Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Scroll to top