Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta

Bieżący | EBI | 3/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym sąd rejestrowy wpisał zmianę adresu strony internetowej Emitenta oraz adresu e-mail Emitenta.
Aktualna strona internetowa Emitenta znajduje się pod adresem: www.ntvsa.pl,
Aktualna poczta elektroniczna Emitenta znajduje się pod ogólnym adresem: office@ntvsa.pl

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Scroll to top