Zbycie akcji spółki zależnej Emitenta

Bieżący | ESPI | 4/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zbył wszystkie posiadane przez Emitenta akcje jego spółki zależnej: Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Bioerg”_, tj. 6.375.000 akcji na okaziciela serii E oraz 82.333.249 akcji na okaziciela serii F _”Akcje Bioerg”_. Akcje Bioerg zostały sprzedane do spółki Marvest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną kwotę 200.000,00 zł.
Sprzedaż Bioerg jest konsekwencją modyfikacji strategii biznesowej Emitenta, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku.

 

Scroll to top