Zbycie akcji spółki zależnej Emitenta

Bieżący | ESPI | 5/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zbył wszystkie posiadane przez Emitenta akcje jego spółki zależnej United D.A.G. _SL_ Limited z siedzibą w Sierra Leone _”Akcje United D.A.G.”_ do osoby fizycznej za łączną kwotę 1000,00 zł.
Decyzja o sprzedaży Akcji United D.A.G. jest konsekwencją modyfikacji strategii biznesowej Emitenta, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku.

 

Scroll to top