Zawarcie umowy sprzedaży akcji Bioerg S.A.

Raport bieżący 7/2016 [29.09.2016]

Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent” albo „Spółka”) niniejszym w nawiązaniu do raportu nr 06/2016 opublikowanego przez Spółkę w dniu 26 września 2016 r., informuje, iż w dniu 28 września 2016 r. Emitent zawarł transakcję sprzedaży 5.550.000 akcji spółki pod firmą Bioerg S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za cenę jednostkową 0,50 PLN za jedną akcję tj. za łączną cenę 2.775.000 PLN.

Całkowita cena zakupu akcji płatna jest do dnia 31 marca 2017 r. W pozostałym zakresie umowa sprzedaży ww. akcji jest standardową umową i zawiera postanowienia powszechnie stosowane w umowach tego rodzaju. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących warunku, terminu, jak również postanowień dotyczących kar umownych. W wyniku ww. transakcji Emitent zmniejszył pakiet akcji posiadanych w Bioerg S.A. poniżej progu 50%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top