Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii R Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Bieżący | EBI | 6/2022

Zarząd New Tech Venture S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 lutego 2022 r. została podpisana umowa z Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przedmiotem umowy jest wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) akcji serii R Spółki. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Autoryzowany doradca w alternatywnym systemie obrotu”.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Scroll to top