Zawarcie transakcji przez osobę blisko związaną

Bieżący | ESPI | 3/2020

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje zawiadomienie otrzymane w dniu 24 czerwca 2020 r., o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR, o transakcjach dokonywanych na akcjach Spółki przez spółkę pod firmą Polish American Investment Fund LLC mającą status osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązku zarządcze. tj. z Prezesem Spółki Janem Karaszewskim. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top