Zamiar zmniejszenia udziałów w spółce Bioerg S.A.


Raport bieżący 6/2016
[26.09.2016]
Zarząd Spółki pod firmą United Spółka Akcyjna (dalej „Emitent” lub „Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął zamiar zmniejszenia posiadania akcji spółki pod firmą Bioerg S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Zgodnie z powziętym zamiarem Spółka w najbliższym czasie zmniejszy swój udział w Bioerg S.A. poniżej obecnie posiadanego progu.

W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zamiaru zbycia nie więcej niż 11.950.000 akcji w drodze transakcji sprzedaży akcji na rzecz Profit Investments LLC. Zarząd rozpoczął negocjacje co do ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży akcji.

W przypadku zawarcia przedmiotowych transakcji Zarząd Spółki niezwłocznie przekaże informację w powyższym zakresie stosownie do wymogów przewidzianych przepisami prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top