Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Bieżący | ESPI | 9/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 maja 2023 roku _”ZWZ”_:

BRAS SPÓŁKA AKCYJNA siedzibą w Poznaniu:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 20 682 405
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 20 682 405
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 90,78%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 49,90%

INC SPÓŁKA AKCYJNA siedzibą w Poznaniu:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 2 100 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 2 100 000
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,22%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,07%

Scroll to top