Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Bieżący | ESPI | 2/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku _”ZWZ”_:

Spółka BRAS SPÓŁKA AKCYJNA siedzibą w Bydgoszczy:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 3 770 125
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 3 770 125
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 95,13%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 36,39 %

Scroll to top