Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Bieżący | ESPI | 5/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 4 listopada 2021 roku _”NWZ”_:

BRAS SPÓŁKA AKCYJNA siedzibą w Bydgoszczy
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 3 770 125
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na NWZ: 3 770 125
Udział w liczbie głosów na NWZ: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 36,39%

Scroll to top