Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 7/2023

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 maja 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”), podczas którego zostały podjęte uchwały, zgodnie z którymi Rada Nadzorcza powierzyła:
1. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
2. Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Scroll to top