Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 04.11.2021 r.

Raport bieżący | EBI | 16/2021

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 4 listopada 2021 r. („NWZ”).
Wobec braku wskazania członków Rady Nadzorczej do odwołania, NWZ odstąpiło od poddania pod głosowanie uchwały nr 4 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

TREŚĆ UCHWAŁ SPÓŁKI NTV_4.11.pdf

Scroll to top