Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Raport Bieżący nr 1/2017

Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

1.Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. (jednostkowy i skonsolidowany).: 14 lutego 2017 r.

2.Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 maja 2017 r.

3.Raport roczny za 2016 r.(jednostkowy i skonsolidowany): 30 maja 2017 r.

4.Raport kwartalny za II kwartał 2017 r (jednostkowy i skonsolidowany).: 14 sierpnia 2017 r.

5.Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 listopada 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top