Lista Akcjonariuszy posiadających 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 21.02.2018 r.

Raport bieżący nr 3/2018

Zarząd Spółki United S.A. dalej: „Spółka” przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 21 lutego 2018 r.:
Continue Reading

Scroll to top