Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

Bieżący | ESPI | 6/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2023 oraz raportu bieżącego EBI nr 6/2023 Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
Dokument zostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

NTV_Sprawozdanie_RN_za_2022.pdf

Scroll to top