Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

Bieżący | EBI | 8/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2023 oraz raportu bieżącego EBI nr 6/2023 Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
Dokument zostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2022.Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt) 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Sprawozdanie RN za 2022.pdf

Scroll to top