Skonsolidowany raport roczny Spółki United za 2018 rok

Roczny | EBI | 4/2019

Zarząd Spółki United S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki United S.A. za 2018 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ UNITED ZA 2018

OPINIA BIEGŁEGO DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ UNITED S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ UNITED S.A. 2018

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ UNITED WS. IAUDIT

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ UNITED W PRZELICZENIU NA EURO- 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top