Skonsolidowany raport roczny Spółki United S.A. za 2017 rok

Raport roczny 6/2018

 

Zarząd Spółki United S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki United S.A. za 2017 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

UNITED S.A._Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

UNITED S.A._Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNITED w 2017

2017 GRUPA KAPITAŁOWA UNITED Opinia

Stanowisko Organu Zarządzającego wraz z opinią RN_UNITED S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE GK UNITED

Oświadczenie United S.A._2

Oświadczenie United S.A._3

List do Akcjonariuszy_GK_UNITED S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top