Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej United

Roczny | EBI | 3/2020
Zarząd Spółki United S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej United S.A. za 2019 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE GK UNITED S.A..pdf

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU UNITED S.A..pdf

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA GK UNITED S.A..pdf

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO DO OPINII UNITED 2020.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE GK UNITED S.A.pdf

OŚWIADCZENIE 1 UNITED 2020- GK.pdf

OŚWIADCZENIE 2 UNITED 2020- GK.pdf

LIST DO AKCJONARIUSZY UNITED 2020.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO 2020.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top