Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 14/2021

Zarząd spółki pod firmą New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2021 roku, Pan Radosław Graboś złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 5 października 2021 roku.
Powodem rezygnacji Pana Radosława Grabosia są względy osobiste.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Scroll to top