Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 15/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie o rezygnacji Pana Andrzeja Wrony z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Scroll to top