Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Bieżący | EBI | 2/2021

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy(„Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał informacje od Pana Michała Tymczyszyna- członka Rady Nadzorczej Emitenta o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 16.02.2021 roku. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Podstawa prawna: §3 pkt 1. ust 7) Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Scroll to top