Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta – zmiana siedziby Spółki

Raport Bieżący 14/2020

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. _dawniej United S.A._ z siedzibą w Bydgoszczy, dalej „Spółka”, niniejszym informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dnia 11 grudnia 2020 r. zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2020 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 8/2020.

Zmiana Statutu Spółki dotyczy zmiany siedziby Spółki z miasta Warszawa na miasto Bydgoszcz.

Tekst jednolity Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

STATUT_UNITED_S.A._PO_ZMIANACH_WPROWADZONYCH_PRZEZ_ZWZ_23.06.2020.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top