Publikacja Suplementu nr 1 do Dokumentu Informacyjnego w związku z emisją akcji serii R

Bieżący | ESPI | 8/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Spółka”, „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu ESPI nr 7/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku, w związku z publikacją przez Spółkę jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku, informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 r. na stronie internetowej Spółki tj. https://ntvsa.pl/ w zakładce „Relacje Inwestorskie – Ład Korporacyjny” opublikowany został Suplement nr 1 do Dokumentu Informacyjnego dotyczącego emisji akcji serii R _”Suplement”_.
Suplement stanowi także załącznik do niniejszego raportu.

Suplement_nr_1_do_Dokumentu_Informacyjnego_NTV.pdf

Scroll to top