Powołanie Zarządu Emitenta i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu

Bieżący | EBI | 11/2020

Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu Spółki na okres nowej kadencji, powierzając funkcję Prezesa Zarządu Panu Piotrowi Klomfasowi.

W załączniku Emitent przekazuje życiorys Pana Piotra Klomfasa.

Podstawa prawna § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

Życiorys PZ United- P. Klomfas.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top