Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Bieżący | EBI | 8/2021

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Wrona powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

ŻYCIORYS_Andrzej Wrona.pdf

Scroll to top