Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

Bieżący | EBI | 11/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu przyjęła tekst jednolity statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki podjętych dnia 30 czerwca 2021 roku.
Przyjęty tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

TEKST STATUTU zg. z ZWZ 30.06.2021.pdf

Scroll to top