Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 3/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. _”Spółka”_ informuje, że otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 5% głosów przez akcjonariusza Spółki – spółkę Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie_CCASI_SA_o_zwiekszeniu_udzialu_w_NTV.pdf

 

Scroll to top